Κλειδαράς Γεωργιάδης

Τηλέφωνα:   210 95 95 95 95 
                      210 34 11111
                      210 95 99999
Κινητά:         693 95959595 
                      6944 26 6666 
                      699 95 99999
Email:           kleidaristos@gmail.com